Henryk Ułaszyn (19.I.1875 — 22.V.1956)

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 6/1956 s. 201-204
Dział: Artykuły