Henryka Sokołowska, Wielojęzyczność a umiejętności komunikacyjne uczniów szkół polskich na Litwie, Warszawa - Wilno 2004

Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 3/2005 s. 78-85
Dział: Recenzje