Okruchy przysłowioznawcze. 1. Wczesny zbiorek adagiów z w. XVI

Julian Krzyżanowski

Poradnik Językowy 6/1956 s. 209-216
Dział: Artykuły