W sprawie palatalizacji spółgłosek tylnojęzykowych k, g, ch we wschodniej części Mazur

Jan Basara

Poradnik Językowy 6/1956 s. 221-228
Dział: Artykuły