Józef Trypućko, „Język Władysława Syrokomli (L. Kondratowicza)”. Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w w. XIX. Cz. I, Uppsala — Wiesbaden 1955

Zofia Kawyn-Kurz [Zofia Kurzowa]

Poradnik Językowy 6/1956 s. 228-232
Dział: Dyskusje i recenzje