Darczyńca - Obciążliwy. Przesadne skrupuły. Obłożyć zamówieniem. Przymiotnik od przygoda

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1956 s. 237-240
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów