O budowie zdania Imćpana Paskowego słów kilkoro. 1. Imiesłowy na -ąc i -szy

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 8/1956 s. 283-292
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ąc-szy-anie