Parę uwag o analizie treści znaczeniowej wyrazów

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 8/1956 s. 292-296
Dział: Artykuły