Manipulacja językowa dla osiągnięcia sukcesu medialnego (na przykładzie pewnego wywiadu prasowego)

Irena Bajerowa

Poradnik Językowy 4/2005 s. 3-8
Dział: Artykuły i rozprawy