Gramatyki języka polskiego z XVII wieku jako żródło poznania ówczesnej polszczyzny. II. Na tropach plagiatów

Przemysław Zwoliński

Poradnik Językowy 8/1956 s. 310-321
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ni-ny