Z gwary chełmskiej. W wojsku na Krecie [Ochoża, pow. Chełm]

Wojciech Górny

Poradnik Językowy 8/1956 s. 338-339
Dział: Teksty gwarowe