Liczebniki nieokreślone w języku polski XVII wieku. (Dokończenie)

Krystyna Siekierska

Poradnik Językowy 3/1962 s. 114-133
Dział: Artykuły