Ksiądz a pan. W dniu piątym grudnia. Spisać. Przymiotniki złożone. Pięćdziesiąt jeden — odmiana. Waga a ciężar. Dwuroczność

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1962 s. 139-144
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów