Pyzdry. (Dokończenie)

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 4/1962 s. 161-166
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-g--s--r-