Jeszcze o zagadnieniach budowy wyrazów

Andrzej Bogusławski

Poradnik Językowy 4/1962 s. 170-175
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-owicz/-ewicz