Adapter. Pedagogizacja. Odsiew. Na cztery tempa. Pachnąć. Technik-kobieta. Katia-Kati. Dzisiaj, tutaj. Arbuz-kawon

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1962 s. 183-188
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów