O sposobach wyrażania prośby w języku polskim (na przykładzie wypowiedzi cudzoziemców)

Anna Czechowska

Poradnik Językowy 4/2005 s. 29-42
Dział: Artykuły i rozprawy