Kwalifikatory w Słowniku języka polskiego i Słowniku współczesnego rosyjskiego języka literackiego

Janina Mally

Poradnik Językowy 5-6/1962 s. 189-205
Dział: Artykuły