Budowa słowotwórcza czasowników ruchu we współczesnej polszczyźnie

Zofia Striekałowa [Zoja Nikołajewna Striekałowa]

Poradnik Językowy 5-6/1962 s. 205-235
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-i-/-y--a-do-na-nad(e)-o(b)(e)-od(e)-po-pod(e)-prze-przy-roz(e)-u-w(e)-wz(e)-/ws-wy-z(e)-/s-, ś-za--wa--iwa-/-ywa-