Błahy — wahać się. Etymologia sowy. Wydaje mi się. ORMO. Im prościej, tym lepiej. Rzucać kamień — rzucać kamieniem. Wąs — wąsa. Konkurs o czy na? Preselekcja. Razem studiowaliśmy. Dwadzieścia cztery wozy. Lubelszczyzna. Odmiana nazwiska. O transliteracji. Rząd czasownika bronić. W krąg. Elektronowy — elektroniczny. Wilia, wigilia. Dworzec Centralny, Dworzec Główny. Stopniowanie określeń barw

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5-6/1962 s. 276-291
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów