Ambronimy, czyli nazwy związane z bursztynem

Katarzyna Węgrowska

Poradnik Językowy 4/2005 s. 43-58
Dział: Artykuły i rozprawy