Uwagi o kategorii strony we współczesnej polszczyźnie literackiej

W. [Włodzimierz] Klimonow

Poradnik Językowy 7-8/1962 s. 293-310
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ny-ty-ły-nąć-ony-ęty