Klaudiusza Ptolemeusza Silingai (dokończenie)

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 7-8/1962 s. 322-337
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ęg-ing-ic-jan-ěn-