Leszek i Lestek

Mikołaj Rudnicki

Poradnik Językowy 7-8/1962 s. 340-341
Dział: Artykuły