Gwara w wierszach poety ludowego z Lubelszczyzny

Michał Łesiów

Poradnik Językowy 7-8/1962 s. 341-346
Dział: Artykuły