A pełno było krwi na ziemi i w obłokach – konotacje semantyczne krwi w poezji K.K. Baczyńskiego

Paweł Paziak

Poradnik Językowy 4/2005 s. 59-73
Dział: Artykuły i rozprawy