O wymawianiu liter. Barburka. Legendarna Dosia. Parodyzować. Nysa. Oświęcim. Pijać. Rybostan. Prowincjonalny — prowincjalny. Później — potem. Pisownia skrótów. Ruch podróżnych. Żył i tworzył. Do poczty czy na pocztę. Poradnictwo. Cytaty. Liczebnikowe określenia roku. Że — iż. Pedagogia — wychowanie. Cudze chwalicie. Panie Adamczyk! Szeregowi osób. Turek — do Turku

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7-8/1962 s. 369-383
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów