Z prac nad słownikiem gwar Warmii i Mazur

Wanda Pomianowska, Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 9-10/1962 s. 387-399
Dział: Artykuły