Ślężanie a Ślęzanie (kontynuacja pracy pt.: Klaudiusza Ptolemeusza — Silingai)

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 9-10/1962 s. 416-427
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-jan--ak-ěn--inъ-k