Formant -nik w polskiej i rosyjskiej terminologii technicznej

Dorothea Müller

Poradnik Językowy 9-10/1962 s. 428-436
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-nik-ak-acz-dło-ka-nia-isko/-ysko-ica/-yca-alnia-tel'-un-iszcze/-yszcze-ałka-ełka-iłka-czyk