Studia wyrazowe. Warmińsko-mazurska nazwa więcierza kosiór, kaszyrek

Witold Cienkowski

Poradnik Językowy 9-10/1962 s. 436-447
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ek