Uwagi o „Neo-Szoberze” [Stanisław Szober, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1962]

Gabriel Karski

Poradnik Językowy 9-10/1962 s. 456-463
Dział: Artykuły