Z historii fleksji słowiańskiej. O rozwoju form czasu przyszłego w najstarszych zabytkach języka słoweńskiego

Martina Orożen [Martina Orožen]

Poradnik Językowy 9-10/1962 s. 463-469
Dział: Artykuły