Formy zgody. Zginął — zmarł. Zdatny do picia — pitny. Maturyczny — maturalny. Sędzia (kobieta). Ulica Frascati i inne nazwy ulic. Niebawem

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9-10/1962 s. 482-487
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów