Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym (dalszy ciąg)

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 1/1963 s. 2-21
Dział: Artykuły