Z prac nad kwestionariuszem do Atlasu Ogólnosłowiańskiego. Słowotwórstwo rzeczowników

Wanda Pomianowska

Poradnik Językowy 1/1963 s. 22-31
Dział: Artykuły