O języku Wilczków — mieszczan lwowskich XVII wieku

Barbara Rykiel

Poradnik Językowy 1/1963 s. 32-39
Dział: Artykuły