Z powodu. Pielęgnowanie — pielęgnacja. Odpis. Formy nazwiska Korpanty. Repusowanie. Jarować. Ryzowanie. Stylizacja tytułu. Sympozjum. Obuwnik. Gniazdować, gnieździć się. Rajd. Nazwy powiatów. Formy nazwiska. Skurzawka. Drużyniaczka. Ta pomarańcza

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1963 s. 40-52
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów