Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych w 1961 roku (dokończenie)

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 2/1963 s. 85-92
Dział: Bibliografia

Wyrażenia:
-izm/-yzm