Pierwiastki syntaktyczne treści znaczeniowej wyrazów. Na marginesie słownikowego hasła płatny

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 3-4/1963 s. 101-103
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-n-