O logiczno-syntaktycznej strukturze czasowników denominalnych

Renata Grzegorczykowa

Poradnik Językowy 3-4/1963 s. 104-106
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ej--eć-nąć-i-/-y--owa--e-ować-ić