Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym (dalszy ciąg)

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 3-4/1963 s. 107-130
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-e- (-je-)-a- (-wa-, -ja-)-eje--uje--nie--i-/-y--nie