Uwagi o słowniku polsko-ukraińskim. Słownik polsko-ukraiński we dwóch tomach, pod red. Ł. Ł. Humeckiej, Kijów 1958—1960

Marian Jurkowski

Poradnik Językowy 3-4/1963 s. 139-146
Dział: Recenzje