Wojciech Kajtoch, Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa, Kraków 1999

Paweł Gadaczek

Poradnik Językowy 5/2001 s. 65-69
Dział: Recenzje