E. M. Isserlin, Leksika russkogo literaturnogo jazyka XVII veka. Materialy k kursu „Istorija russkogo literaturnogo jazyka”, Moskwa 1961 [ Евгения Марковна Иссерлин, Лексика русского литературного языка XVII века. Материалы к курсу «История русского литературного языка»]

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 3-4/1963 s. 146-148
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-anie-enie