Henryk Borek, Język Adama Gdaciusa. Przyczynek do dziejów polszczyzny śląskiej, Wrocław 1962

Jadwiga Zieniukowa

Poradnik Językowy 3-4/1963 s. 152-154
Dział: Recenzje