Mieczysław Szymczak, Gwara Domaniewka i wsi okolicznych w powiecie łęczyckim, Łódź 1961

Zygmunt Zagórski

Poradnik Językowy 3-4/1963 s. 154-156
Dział: Recenzje