Palimpsest. Parę szczegółów ortograficznych. Przenoszenie wyrazów. Kras górski. Nad grobem. Rocznicowe refleksje. India, Dominikana. Sklep problemowy. Współczuć, współczuwać. Ryza. Określenia dat. Zostało zelektryfikowanych. Adorować. Turbulencja. Filtr. Ostatnia posługa. Młodziczka. Umowa o... Niejasny styl. Piekarniczy. Biuro Projektów — Biuro Projektowe. Coraz

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3-4/1963 s. 159-172
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów