Koncepcja Przewodnika po trudnych miejscach polszczyzny, czyli leksykonu przeznaczonego dla cudzoziemców

Anna Dąbrowska, Małgorzata Pasieka

Poradnik Językowy 5/2005 s. 22-32
Dział: Artykuły i rozprawy