Fleksja i składnia liczebników w Rozmyślaniu przemyskim – łączliwość z rzeczownikiem, cz. 2

Alina Kępińska

Poradnik Językowy 5/2005 s. 33-50
Dział: Artykuły i rozprawy